Maritime Innovation Platform 2023

Maritime Innovation Platform Award 2022

En de winnaar is:

Het H2Fuel-systeem, van H2 Circular Fuel, gebruikt poedervormige natriumboorhydride (NaBH4) als waterstofdrager. Waterstof (H2) wordt vrijgemaakt uit natriumboorhydride met behulp van ultra puur water. Hierbij komt tevens waterstof vrij uit het ultra pure water. Zo wordt de hoeveelheid waterstof verdubbeld. Hierdoor benadert de energetische dichtheid van de poeder per kilogram die van diesel. Dit wordt het ‘uitpak-proces’ genoemd.

Lees meer

De andere drie genomineerden waren:

Force-feedback scheepshendels

De Force-feedback scheepshendels van Smart Ship richten zich op het overbrengen van adviezen naar de operators door middel van krachten en trillingen in de hendel/controls op basis van realtime sensordata. De hardware bestaat uit de fysieke hendel. De software is een haptisch algoritme. De software is modulair opgebouwd met een aantal standaardfuncties erin. Hiermee kan de hendel worden aangestuurd om de gebruiker bepaalde voorkeursposities, trillingen, detents en wrijvingsniveaus te laten voelen.

Lees meer

River Drone

Naval Inland Navigation bouwt aan de toekomst met een vloot van 10 River Drones. De River Drone is een droge-ladingschip ontworpen met meerdere nieuwe/innovatieve technieken, waarmee de belangrijkste uitdagingen die de droge-ladingvaart vandaag kent, worden aangepakt.

De 106 meter lange schepen hebben 5 tot 8% meer containercapaciteit, dan bestaande 110-meterschepen. De schepen worden geïntegreerd met een Seafar-systeem, waardoor ze op afstand kunnen worden bestuurd.

Lees meer

SensoriumC

SensoriumC is het zesde zintuig op de brug. Op basis van de informatie uit de Baplie file en de gemeten beweging van het schip, laat het systeem alle krachten tussen containers en in de lashings real-time zien in een overzichtelijk interface op de brug. De bemanning kan hiermee direct zien of kritisch waarden genaderd of overschreden worden en kan daarmee met een geldige reden afwijken van de geplande route.

Lees meer

De andere inzendingen:

Kotug E-Pusher Series™

Kotug introduceerde in 2021 de Kotug E-Pusher Series; een serie modulaire en schaalbare elektrische duwboten gebouwd rondom een standaard Electric Vessel (EV) platform. De opbouw van de boten bestaat hierbij uit een combinatie van onderdelen: een stalen of aluminium frame met elektrische aandrijving, een polyethyleen onderwaterschip en een modulaire opbouw voor energie, accommodatie en een stuurhut.

De E-Pusher Series wordt aangeboden in standaard-afmetingen van Small, Medium tot Large en is hierdoor geschikt voor zowel kleinschalig vervoer over korte afstanden in binnensteden als grootschalig transport over langere afstanden.

Lees meer

Octopus Maritime Battery System

De kanshebbers voor de vierde nominatie van de Maritime Innovation Platform Award
worden de komende tijd aan u voorgesteld. Vandaag: Octopus Maritime Battery System.

Octopus is het nieuwe maritiem gecertificeerd batterijsysteem van EST-Floattech. Het is de opvolger van de Green Orca en voor het ontwerp is er gebruik gemaakt van de ervaring die is opgedaan met die vorige batterij en de ruim tweehonderd projecten waar het bij gebruikt is. Het bedrijf ziet een verschuiving in de behoefte in de maritieme sector en de diverse niches daarbinnen: grotere capaciteit en hogere laad- ontlaad stromen en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Lees meer

SWIM Waterstof-elektrische aandrijflijn

In het tweede kwartaal van 2022 komt het eerste prototype van de innovatieve waterstof-elektrische aandrijflijn van Swim in het water, als centraal onderdeel van de eerste watertaxi op waterstof ter wereld.

De aandrijflijn van Swim bestaat uit een 45 kW brandstofcel, die er samen met het batterijpakket voor zorgt dat de taxi 8 uur achter elkaar kan blijven varen op 20 kilometer per uur. Het systeem is speciaal toegespitst op het maritieme doel, inclusief de aansturings- en beveiligingssystemen.

Lees meer

RHTA Droge scrubber

De RHTA – Regenerative High Temperature Absorber is een gepatenteerd proces om de rookgas van HFO aangedreven schepen te reinigen. De rookgasreiniging is een combinatie van acht verschillende processen.

De SOx (zwaveloxiden) reageren op hoge temperatuur met kalk en daarvan komt het eindproduct gips. NOx (stikstofoxide) wordt met behulp van ammoniak/ureum omgezet naar stikstof. VOC’s, ofwel roetdeeltjes, worden middels naverbranding verwijderd.

Lees meer

FPS Maas

Future Proof Shipping is volop bezig met de retrofit van een containerschip. Het 110 meter lange schip zal gaan varen op groene waterstof. Future Proof Shipping wil hiermee bewijzen dat zero-emissie praktisch mogelijk en economisch haalbaar is.

Het containerschip krijgt de naam FPS Maas. Tijdens de retrofit, uitgevoerd door Holland Shipyards Group in Hardinxveld, wordt de bestaande motor verwijderd. De Maas wordt uitgerust met een op waterstof werkend brandstofcel-systeem voor de voortstuwing, een elektrische motor en een waterstof-opslagsysteem. Het schip stoot straks geen schadelijke stoffen meer uit. Dat scheelt alleen al zo’n 2000 ton CO2 per jaar. Als de retrofit is voltooid, gaat het schip containers vervoeren tussen Rotterdam en Antwerpen.

Lees meer

One Maritime Data Standard


OMDS wil het datalandschap van de maritieme sector vereenvoudigen. Het principe is heel simpel: productdata wordt één keer gecreëerd door de betreffende fabrikant en vervolgens in een uniform formaat in een centrale datapool vastgelegd.

Gebruikers van de data – als engineers, calculators, inkopers of onderhoudsmonteurs – halen de data van deze centrale plaats op en gebruiken deze vervolgens in hun eigen systemen. Dit leidt tot een efficiëntere keten, minder fouten en faalkosten en een betere basis voor verdergaande digitale integratie. Met OMDS wordt een belangrijke stap gezet in de harmonisatie van datastructuren binnen de maritieme keten: van leverancier, naar scheepsbouwer tot reder.

Lees meer

Fuel Essence

Een nieuw concept om brandstofbesparing, uitstootreductie, onderhoudsverlaging werkelijk te meten en te visualiseren. Met als resultaat: kostenbesparing en werkelijk inzicht in de performance van je voortstuwingsystemen aan boord.

We installeren een meetsysteem, mengsysteem, software en een brandstofelixir aan boord. Het meetsysteem: Propulsion Performance Improvement Platform, maakt de huidige prestatie van uw schip inzichtelijk en optimaliseert de voortstuwing voor iedere gewenste conditie. Afhankelijk van wat u reeds aan sensoren en systemen aan boord heeft, worden additionele slimme sensoren aangebracht. Via ons data-acquisitie en communicatiesysteem worden de gegevens van de nieuwe sensoren en bestaande systemen (near) real-time verzameld en verwerkt tot bruikbare informatie.

Lees meer

Always on Board

Always on Board verlaagt de administratieve lasten van een zeeschip. In een dashboard geeft de kapitein aan welke haven het schip aandoet. Het programma verzamelt de benodigde gegevens, veel van deze gegevens zijn statisch en dus altijd hetzelfde, denk aan scheepsnaam, IMO-nummer, de laatste tien port calls.

Ook kan de kapitein in Always on Board alle bemanningsleden zetten, vervolgens klikt de kapitein aan welke bemanningsleden op dat moment aan boord zijn. Ook dit is informatie die doorgegeven moet worden en via het normale systeem veel tijd in beslag neemt. Always on Board belooft de tijd die nodig is te reduceren met 80%.

Lees meer

Opleiding tot Deksman Zeilvaart

Sail on Course biedt als eerste een lesprogramma aan voor de opleiding tot Deksman in de Zeilvaart. Nieuwe Europese opleidingseisen schrijven voor dat de traditionele maat in de beroepschartervaart plaatsmaakt voor een deksman. Kon je voorheen zonder vooropleiding deel uitmaken van de scheepsbemanning, binnenkort is een training vereist. Docent Peter Lock, die al sinds 2005 basistrainingen voor de beroepszeilvaart geeft, anticipeert nu met zijn lesprogramma op de Europese standaarden voor de basisopleiding veiligheid voor deksmannen.

Lees meer

Ship Shore Safety Checklist

Tankterminals.com heeft de Ship Shore Safety Checklist (SSSCL) ontwikkeld. Door dit systeem wordt informatie-uitwisseling tussen schip, terminal en andere betrokken partijen gefaciliteerd. De safety checklist wordt gedigitaliseerd en document uitwisseling wordt verbeterd. Voor de aankomst maakt het systeem het mogelijk om alles al digitaal te regelen volgens de ISGOTT 6 norm en worden demurrage kosten, fouten en onnodig tijdverlies voorkomen.

Lees meer

Vessel Clearing Tool

Tijd is van essentieel belang wanneer een schip moet worden gecleared. Uit onderzoek blijkt dat klanten hebben aangegeven de clearance informatie binnen 30 minuten nodig te hebben. In deze tijden van digitale transformatie is het belangrijk om up to date te zijn met de laatste en nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Insights Global en TankTerminals.com zijn bekende voorlopers hierin en hebben hiervoor een tool ontwikkeld. De volledig geautomatiseerde Vessel Clearing Tool.

Door de tool te implementeren, hoeven tijdrovende handmatige inklaringsprocessen niet meer verricht te worden. Door de VCT te gebruiken worden menselijke fouten uitgesloten, is de terminalinformatie altijd up to date en compatibel met elk document om zo optimalisatie te garanderen en foutmarges en mogelijke grote veiligheidsincidenten te elimineren.

Lees meer

Sanctiescreening en export control

Bedrijven die wereldwijd actief zijn, krijgen te maken met wet- en regelgeving. Er kunnen sancties en restricties gelden voor personen, bedrijven, landen en producten. Select Courier biedt haar klanten gratis compliance-check op alle zendingen.

Met Select Courier’s sanctiescreening en export control hebben klanten vooraf inzicht of er handel gedreven mag worden. Hierdoor voorkomen zij sancties, boetes en vertragingen. Sanctiescreening controleert of een bedrijf of persoon op een internationale sanctielijst staat. Export Control achterhaald of het product verzonden mag worden naar een bestemming.

Lees meer

Renewable methanol

LowLands Methanol gaat in Rotterdam een installatie realiseren voor de productie van bio-methanol. Deze bio-methanol wordt een schone en hernieuwbare brandstof die goedkoper dan gasolie kan worden aangeboden aan de binnenvaart. De installatie is naar verwachting eind 2024 operationeel en wordt gebouwd in de Botlek.

Het project biedt een concrete mogelijkheid aan de binnenvaart om te verduurzamen. De regelgeving voor gebruik van methanol is in 2024 ook van kracht, en motoren voor het gebruik van methanol zullen beschikbaar zijn.

Lees meer

Compact VDR

De Compact Voyage Data Recorder (VDR) is ontwikkeld voor schepen die geen verplichte VDR nodig hebben. De Compact VDR is afgeleid van de Solas VDR, maar kleiner van formaat.

De Compact VDR registreert alle navigatie- en operationele data (video, en/of audio en/of navigatie en/of operationeel) teneinde een incident/voorval te reconstrueren. Doordat alle data wordt geregistreerd kan deze ook gebruikt worden om de efficiëntie en effectiviteit van het schip/platform te monitoren en waar nodig op in te grijpen.

Lees meer